Strona głównaPolityka Prywatności klubu Kuźnia Triathlonu 

Witaj na stronie www.kuznia-triatholonu.pl oraz w naszych serwisach społecznościowych!

Dbamy o prywatność:

 • osób odwiedzających naszą stronę internetową, 
 • osób odwiedzających nasze serwisy społecznościowe na stronach Facebook.com, Youtube.com, Instragram.com, 
 • członków naszego Klubu Kuźnia Triathlonu,
 • osób chętnych do zapisania do naszego Klubu 

i chronimy dane osobowe wszystkich ww osób. Dlatego wdrożyliśmy jednolite zasady pozyskiwania oraz dalszego wykorzystywania danych osobowych określone w niniejszej Polityce Prywatności (dalej Polityka Prywatności). Zasady te wynikają z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu kuznia-triatholonu.pl oraz naszych serwisów społecznościowych na stronach Facebook.com, Youtube.com, Instragram.com zapoznaj się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych 

 • osób odwiedzających naszą stronę internetową www.kuznia-triathlonu.pl, 
 • osób odwiedzających nasze serwisy społecznościowe na stronach Facebook.com, Youtube.com, Instragram.com, 
 • członków naszego Klubu Kuźnia Triathlonu,
 • osób chętnych do zapisania do naszego Klubu 

jest JOD Rafał Pierścieniak Kuźnia Triathlonu zarejestrowana pod adresem Przytyk 3/40 01-962 Warszawa. 

Jeżeli chcesz skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o wysłanie wiadomości mailowej na adres [email protected]

Zakres gromadzonych danych, cele przetwarzania i podstawy prawne

W ramach serwisu kuznia-triatholonu.pl, naszych serwisów społecznościowych oraz w ramach prowadzenia Klubu będziemy pozyskiwać Twoje dane osobowe w różnych celach i na różnych podstawach prawnych.

Pliki cookie 

W ramach serwisu kuznia-triatholonu.pl oraz serwisów społecznościowych będziemy zbierać informacje dotyczące korzystania z naszych witryn. Zakres zbieranych przez nas danych obejmuje informacje zapisane w mechanizmie plików cookie, IP użytkownika, a także informacje o Twoim urządzeniu i przeglądarce.

Ciasteczka („cookie”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze lub innym urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając nasze strony i serwisy.

Za pośrednictwem plików cookie serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera lub innego urządzenia, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Dzięki temu pliki cookie umożliwiają łatwiejsze korzystanie ze strony internetowej bez konieczności ponownego logowania się. Zbierane są zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwane automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.

Przetwarzanie danych w postaci plików cookie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej za pomocą ustawień przeglądarki internetowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach statystycznych, rozwoju usług oraz celach marketingowych.

W serwisach społecznościowych na stronach Facebook.com, Youtube.com, Instragram.com, wykorzystywane są również cookie zamieszczane przez naszych partnerów, które umożliwiają personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Są to m.in. Facebook oraz Google Analytics. Z plików cookie wysyłanych przez Google Analytics można zrezygnować pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Z plików cookie wysyłanych przez Facebook można zrezygnować pod adresem http://www.aboutads.info/choices oraz https://www.youronlinechoices.eu/).

Formularze kontaktowe, kontakt email lub telefoniczny 

Zamieszczone na stronie www.kuznia-triatholonu.pl formularz kontaktowy umożliwia wysyłanie wiadomości dotyczących różnych kwestii (np. pytań o przystąpienie do Klubu, o ofertę treningową, obozy sportowe, reklamacji, rozliczeń finansowych). Możesz również skontaktować się z nami dzwoniąc pod numery telefonów podane na stronie www.kuznia-triatholonu.pl.

Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przesłania zgłoszenia i nawiązania kontaktu.

Dane osobowe związane z zapytaniem, które do nas wpłynęło będą przetwarzane w celu jego obsługi. Podstawą prawną do przetwarzania przez nas danych osobowych jest przesłanka niezbędności do świadczenia usług w zakresie elektronicznych formularzy kontaktowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz przesłanka realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora w zakresie ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz prowadzenia odpowiedniej korespondencji z użytkownikami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Serwisy społecznościowe Kuźnia Triathlonu 

Kuźnia Triathlonu jest również dostępna w serwisach społecznościowych na stronach Facebook.com, Youtube.com, Instragram.com. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach ww serwisów społecznościowych są ich właściciele, czyli Facebook i Google. Odsyłamy Cię na strony internetowe tych firm, aby zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych. 

W pewnym zakresie, np. wysyłania i otrzymywanie wiadomości na różne tematy, kontakt w celu zakupu produktu z logo Kuźnia Triathlonu administratorem danych osobowych jest JOD Rafał Pierścieniak Kuźnia Triathlonu zarejestrowana pod adresem Przytyk 3/40 01-962 Warszawa. jako podmiot, który utworzył dany fanpage lub profil w serwisie społecznościowym. 

Weryfikowanie przestrzegania Polityki Prywatności i Regulaminu serwisów internetowych Kuźni Triathlonu

Dbamy o interesy członków Klubu, kandydatów do Klubu i wszystkich, którzy odwiedzają nasze serwisy internetowe i w związku z tym dane osobowe zbierane w ramach strony www.kuznia-triatholonu.pl są wykorzystywane również do monitorowania zgodności działań ww osób z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności oraz Regulaminu serwisów internetowych Kuźni Triathlonu. Podstawą prawną przetwarzania przez nas tego rodzaju danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na zwalczaniu zjawisk niepożądanych i przeciwdziałaniu oszustwom.

Ustalenie oraz dochodzenie roszczeń 

W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami prawnymi.

Podstawą prawną przetwarzania będzie w takim przypadku prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, a także na obronie przed roszczeniami.

Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 • dostawcom wspierającym nasze usługi (np. wsparcie IT, web deweloperzy, firmy hostingowe, agencje marketingowe, dostawcy narzędzi marketingowych);
 • biurom turystycznym, hotelom, obiektom sportowym, przewoźnikom;
 • firmom świadczącym usługi kurierskie; 
 • właściwym organom publicznym działającym na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Transfery danych do państw trzecich

Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przechowane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz wynikający z obowiązujących przepisów.

Oceniając okres niezbędny do realizacji naszych celów bierzemy pod uwagę charakter danych, ich zakres oraz kontekst przetwarzania. Uwzględniamy także postanowienia obowiązujących przepisów prawa, które zobowiązują nas do dalszego przetwarzania danych osobowych. 

Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie wynoszącemu 14 miesięcy, wycofania zgody użytkownika lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Tam gdzie podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda przetwarzamy dane do czasu wycofania zgody.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Każdy, kogo dane osobowe przetwarzamy ma możliwość realizacji praw wynikających z przepisów prawa. Są to:

Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

W każdym czasie masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie tego, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. W sytuacji, gdy ma to miejsce, przysługuje Ci również prawo do:

 • uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na gruncie przepisów RODO oraz o prawie wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, o źródłach pochodzenia danych, a także informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych jeżeli:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
 • została cofnięta zgoda, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Prawo do usunięcia danych osobowych nie jest bezwzględne. Jako administrator danych możemy zachować pewne kategorie danych osobowych w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa lub niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

W związku z przetwarzaniem danych osobowych masz prawo do żądania ich ograniczenia, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych; 
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
 • nie potrzebujemy już danych dla swoich celów, ale dane są potrzebne w dalszym ciągu Tobie w sytuacjach dotyczących ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
 • został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych; w takim przypadku ograniczymy przetwarzanie danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania danych osobowych, które nam dostarczyłeś oraz ich przesłania do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych. Prawo do przenoszenia przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach IT). Realizując prawo dostępu dostarczymy Ci kopię danych w postaci pliku nadającego się do odczytu w systemie komputerowym (np. CSV, Excel).

Możesz również zażądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas innemu administratorowi bezpośrednio. Spełnimy takie żądanie wtedy, gdy będzie to techniczne możliwe.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

W każdym momencie masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, jeżeli przetwarzamy dane w oparciu o podstawę prawnie uzasadnionego interesu, czyli w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Sprzeciw wobec przetwarzania możesz złożyć również w przypadku przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)

Masz prawo do wycofania każdej zgody, która została udzielona w trakcie korzystania z serwisów internetowych Kuźni Triathlonu, jak również podczas korzystania z innych świadczonych przez nas usług. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W związku z przetwarzaniem danych osobowych możesz wystąpić ze skargą do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Czy chciałbyś dołączyć do naszego klubu?

Partner Strategiczny:

1

Skontaktuj się z nami

Warszawa
Rafał Pierścieniak
[email protected]
604 584 593

Poznań
Łukasz Michalak
[email protected]
512 159 283

Zapoznaj się zasadami przetwarzania danych osobowych w Kuźni Triathlonu dostępnymi Tutaj

Ostatnie Treningi